Jurnalele lui Jonas Mekas

Unul dintre cineaștii care au schimbat percepții cu privire la posibilitățile cinematografului de a surprinde complexitatea vieții de zi cu zi, Jonas Mekas va rămâne în istorie datorită numeroaselor sale filme-jurnal. Având durate variate - de la câteva minute până la cinci ore -, aceste documentare avangardiste funcționează, împreună, ca o mărturie a trecerii pe Pământ a unui om. Departe de a revela cine știe ce calități excepționale ale protagonistului-cineast, menite să-l transforme într-o figură excepțională, sau măcar notabilă, de interes public, jurnalele filmate ale lui Mekas sunt preocupate exclusiv să elogieze viața, cu momentele ei de bucurie, dar și cu cele de tristețe, acordând la fel de multă atenție geniilor și anonimilor care se întâmplă să îi iasă în cale. În așteptarea organizării unei integrale a operei acestui cineast pe care îl prețuim enorm, vă propunem un focus cuprinzând două dintre filmele sale cele mai surprinzătoare - și mai lungi. Deși își puteau găsi locul la fel de bine și în alte tipuri de festivaluri, ne bucurăm că asocierea lor cu drepturile omului vor scoate probabil în evidență elemente prea puțin discutate, cum ar fi vâna lor profund politică, care nu le neagă, ci doar le potențează incontestabilul farmec umanist.