Politica privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (�persoanele vizate�) care accesează site-ul Asociației One World Romania - www.oneworld.ro - �n conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice �n ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (�GDPR�).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a �nțelege modul �n care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (�date personale�).

Prezenta Politică explică practicile online aleAsociației One World Romania, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul �n care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului Asociației One World Romania.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Asociației One World Romania se va realiza �ntotdeauna �n conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări �n care Asociația One World Romania operează.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personalAsociația One World Romania dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

�n plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Asociația One World Romania este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii site-ului �nțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior �n niciun mod, cu excepția utilizării aprobate �n mod expres de către Asociația One World Romania.

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Asociației One World Romania. Prin urmare, vizitatorii site-ului �nțeleg și consimt să nu modifice, v�ndă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, �n orice mod, fără acordul prealabil scris al Asociației One World Romania.

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Asociația One World Romaniaa desemnat pe Alexandra Ivan �n calitate de Responsabil cu Protecția Datelor, av�nd obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR �n operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa �n orice moment, �n mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utiliz�nd date de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor: Alexandra Ivan

E-mail: info@oneworld.ro tel: 0755125706

Adresă de corespondență: București, Sector 2, Str. Austrului nr 30, et 1, ap 2, Rom�nia

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Asociația One World Romania se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate �n mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate �n scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate �n raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate �ntr-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp dec�t este necesar �n raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate �n conformitate cu drepturile persoanei vizate, �ntr-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel �nc�t datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea datelor de contact

Asociația One World Romania va folosi informațiile pe care le furnizați �n secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului Asociației One World Romania, �nțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate �n conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a Asociației One World Romania.

Vă rugăm să aveți �n vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise �n secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, �n anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care Asociația One World Romania colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Asociației One World Romania.

Cu toate acestea, Asociația One World Romania a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea �n conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțăm�ntului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor �n care există o obligație legală pentru Asociația One World Romania de a proceda �n acest mod.

Asociația One World Romania se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate �n alt scop dec�t acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor �n care există consimțăm�ntul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și �n alte scopuri.

Newsletter 

Dacă sunteți abonat pentru primirea Newsletter-elorAsociației One World Romania, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut editorial.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de �ndată, atunci c�nd anulați aboanrea la Newsletter-ul Asociației One World Romania.

Vă puteți dezabona �n orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al Asociației One World Romania.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului Asociației One World Romania vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar �n situația �n care există consimțăm�ntul dumneavoastră expres pentru a proceda �n acest sens, cu excepția situațiilor �n care există o obligație legală pentru Asociația One World Romania de a proceda �n acest mod.

Vă rugăm să aveți �n vedere faptul că este posibil ca, �n anumite circumstanțe, să avem obligația de divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care Asociația One World Romania colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Asociației One World Romania.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul Asociației One World Romania poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Asociației One World Romania.

Vă rugăm să aveți �n vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, Asociația One World Romania neasum�ndu-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul Asociației One World Romania folosește identificatori de tip Cookie.

Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate �ntr-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet �n care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor, Asociația One World Romania poate furniza userilor site-ului mai multe servicii usor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informatiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate av�nd �n vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorului site-ului web care utilizează module cookie nu trebuie, de exemplu, să introducă date de acces de fiecare dată c�nd site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat �n sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături �ntr-un magazin online. Magazinul online �și amintește articolele pe care un client le-a plasat �n coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie. Persoana vizată poate, �n orice timp, să prevină setarea cokie-urilor prin intermediul unei setări corespunzatoare a browserului de internet utilizat, poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. �n plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse �n orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil �n toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor �n browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate �n totalitate. �n timpul utilizării este posibil să colectăm automat informații nepersonale cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul și browserul pe care �l folosiți, iar dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dumneavoastră (�module cookie�), toate �n scopul de a vă asigura un acces optim la site și operarea acestuia de către dumneavoastră. Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate.

DURATA DE VIAȚĂ PENTRU COOKIES

Cookie-urile pe care le folosim pe acest website au o durată de viață variabilă dar aceasta nu depăsește 2 ani de zile. Toate cookie-urile sunt de tip "first-party" adică nu sunt transmise altor companii externe.

RETENȚIA DATELOR

Asociația One World Romania poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, �n conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele pe care le furnizați prin abonarea la Newsletter sunt păstrate p�nă la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut �n Newsletter-ul  primit sau al unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor.

Alte obligații legale ale Asociației One World Romania, procese și / sau anchete pot necesita, de asemenea, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi �n conformitate cu GDPR �n ceea ce privește datele personale pe care Asociația One World Romania le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare;
 2. Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (�dreptul de a fi uitat�);
 3. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 4. Dreptul la portabilitatea datelor;
 5. Dreptul de opoziție;
 6. Dreptul de a retrage consimțăm�ntul �n orice moment;
 7. Dreptul de a depune o pl�ngere la autoritatea de supraveghere competentă. 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Asociația One World Romania a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate �n conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal �mpotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Asociației One World Romania, precum și orice terțe părți care acționează �n numele și pe seama Asociației One World Romania sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, �n conformitate cu prevederile prezentei Politici.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Asociației One World Romania poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Asociației One World RomaniaAsociația One World Romania nu �și asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Asociația One World Romania nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți �n vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Asociației One World Romania. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul Asociației One World Romania dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Termeni prezentei Politici se interpretează �n conformitate cu legislația aplicabilă.