One World Romania – OWR 16
31 martie - 9 aprilie 2023 București

Lansare DVD SAHIA VINTAGE V: efemere

Ce ar putea avea în comun un film despre circulația pietonală din Bucuresti cu un altul despre pericolul buteliilor improvizate în gospodăriile României rurale, apoi cu un al treilea, despre nunta a doi americani dintr-un sat românesc, sau cu un al patrulea film, despre vacanța, în România anilor 70, a unei familii de evrei români emigrați cu câteva decenii mai devreme? În primul rând, faptul că sunt filme comandate studioului Alexandru Sahia de varii instituții ale României socialiste. În al doilea rând, faptul că sunt toate incluse pe cel de-al cincilea DVD al seriei SAHIA VINTAGE.

După patru DVD-uri organizate în jurul unor teme semnificative pentru înțelegerea vieții cotidiene în România socialistă (și a reprezentării acesteia în filmul documentar), continuăm cu un al cincilea DVD, care survolează segmentul cel mai puțin cunoscut al producției Sahia, anume filmele comandate studioului de diverse instituții ale statului: de la Oficiul Național de Turism, la Miliția Capitalei și la varii ministere, fabrici, uzine.

Studiile de cinema grupează aceste filme în categoria producțiilor așa-zis „efemere” – un termen care sugerează perisabilitatea și durata scurtă în care sunt înscrise, cu consecințe negative asupra valorii lor percepute la nivelul comunităților de film și al societății în general. Filmele efemere sunt cele menite să nu dureze - sau să fie neglijabile în durata lungă a istoriei. Considerate strict funcționale și ignorate sistematic de filmografii, efemerele sunt de obicei invizibile la nivelul istoriilor de cinema. Printr-un DVD dedicat în întregime acestei categorii semnalăm calitatea acestor filme de vehicule privilegiate ce permit accesul, în prezent, la zone mai putin vizibile ale societății românești din epocă – și, implicit, relevanța acestor filme pentru o plajă largă de domenii profesionale și interese personale.

Joi, 13 decembrie, ora 18:00, lansăm DVD-ul SAHIA VINTAGE V: efemere, cu proiecția unuia dintre filmele recent descoperite la Arhiva Națională de Filme: Cum circulăm? (Slavomir Popovici, 1963, 16’), un exercițiu ludic de virtuozitate regizorală dezvoltat pe baza unei comenzi a Direcției Generale a Miliției Capitalei – un film care vorbește simultan despre Bucureștiul anilor ‘60 și despre afinitatea regizorului pentru avangarda cinematografică.

Împreună cu Adina Brădeanu, curatoarea colecției și cu echipa SAHIA VINTAGE conversăm despre efemere ca „periferie” a istoriei de cinema naționale si despre beneficiile inclusivității (și) în ceea ce privește istoria filmului: anume, despre modul în care integrarea acestei periferii în teritoriul istoriei de cinema naționale ne permite înțelegerea mai nuanțată a culturii de producție a studioului Sahia și accesul privilegiat la imaginarul epocii.

Nu în ultimul rând, sărbătorim împlinirea a cinci ani de la publicarea primului DVD al seriei – un cincinal de SAHIA VINTAGE! Așteptăm comentarii și sugestii apropo de relevanța acestei serii pentru consumatorii de cinema documentar, de reușitele sau nereușitele de până acum, și de ce anume ramâne de făcut în următorii cinci ani.


Organizator: One World Romania
Proiect co-finanțat de: Administrația Fondului Cultural Național, Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România
Sponsor: Banca Transilvania
Cu sprijinul: Arhiva Națională de Filme
Sub patronajul: 2018 Anul European al Patrimoniului Cultural
Eveniment găzduit de: MODUL Cărturești

Share on Facebook