One World Romania – OWR 16
31 martie - 9 aprilie 2023 București

Am revenit din carantină cu un program adaptat la noile condiții, dar cu aceeași determinare de a promova parteneriate strânse între cineaști și reprezentanții societății civile. Oamenii nu se emoționează la aflarea unor fapte și date statistice cât se simt mișcați d... read more