One World Romania – OWR 15
13 - 22 mai 2022 București
23 - 31 mai 2022 - Online

Am revenit din carantină cu un program adaptat la noile condiții, dar cu aceeași determinare de a promova parteneriate strânse între cineaști și reprezentanții societății civile. Oamenii nu se emoționează la aflarea unor fapte și date statistice cât se simt mișcați d... read more